P  A RA - TRIGGER 

                                             Ondernemers  ‘Opgelet’                     

                                              Bijzondere ‘Uitdaging’                                                                                          Oproep aan C E O’s                                                                  Productie:´Para-Trigger'een ‘Personal Parachute Trigger’                                  voor de in nood verkerende mens op grote hoogte.

Het onomstotelijk vastgestelde  feit  dat de arbeidsomstandigheden /veiligheid  op grote hoogte hoogstnodig aanpassing behoeven en wij als dienstverlener  - HRM / ARBO / SEARCH -, de tools missen om dit veiligheidsinstrument te realiseren, doen wij een dringend beroep op de ‘Maak-Industrie’.  Bent U als ondernemer  in staat en bereid  de hierna omschreven ‘Para -Trigger’  in  productie te nemen en te commercialiseren?  Anders verwoord:  Algehele financiering  - Inkoop / Verkoop - Assemblage toegeleverde  onderdelen - Introductie wereldwijd - Ontwikkeling;  en is  na lezing uw belangstelling zodanig gewekt dat U volmondig zegt: “Ja, dat ben ik”.  Neem dan  contact met ondergetekende op!                                                                   

Para -Trigger                                                                                                           Twee ‘Triggers’ vormen samen de ‘Para -Trigger’.  De ´Triggers’ zorgen ervoor  dat de parachutes zich op speciale wijze direct  vrij kunnen ontplooien  en  de persoon gelijktijdig onder de parachutes in veiligheid wordt gebracht. Omdat de vrije val niet nodig is om de parachute te openen, geeft  de ‘Para -Trigger’ de  meest sociaal aanvaardbare, praktische toepassing,  om op grote hoogte levensreddende  veiligheid  te bieden. De valsnelheid op de grond zal onder normale omstandigheden 10 -12 m/sec bedragen  zodat een veilige  landing verzekerd is.

Trigger    De ‘Trigger’ is een  cilindervormige  container - met stalen deksel - waarin de parachute met baleinen is ondergebracht.  Onderaan de cilinder zit een  2e  cilinder - kleinere diameter - met  een krachtig drukveer-mechanisme.  Boven de drukveer bevindt zich dus de  zorgvuldig samengevouwen  parachute. Tegen de wand -  van onder binnen de dubbele wand -  van de container zijn de veerbaleinen  geplaatst. Met de rode knop - bevestigd op de draagriem van het harnas - wordt  het  drukveer-mechanisme van beide ‘Triggers’ geactiveerd  waardoor de parachutes  er uit gestoten worden. Terwijl de parachutes door middel van de veerbaleinen zich ontplooien - op verschillende hoogten - is de persoon al gelijktijdig meegetrokken.  Het systeem is zodanig  geborgd  dat  de                                                                                                                 ‘rode knop’  niet eerder dan na het opheffen van een extra ‘beveiligings- hendel  gebruikt kan worden.        

Parachutes   Het gebruik van twee ‘Triggers’  met parachutes verhoogt de veiligheid. Immers wanneer er één hapert resteert  er nog voldoende  draagvermogen.  De parachutes zijn  van het  hoogwaardige  ‘Sea-Island  Cotton’ - vervaardigd. De vezellengte van dit bijzondere katoen - ook wel  ‘v e z e  l - j u w e e l’  genoemd - is niet alleen langer en sterker  maar vooral ook lichter en daardoor het meest geschikt om compact in de ‘Triggers                                                                                                          ’  op te bergen. De parachutes zijn zodanig opgevouwen dat zij automatisch kunnen ontplooien  en de persoon als het ware wegdraagt.  Hiervoor zijn  zij  uitgerust met lichtmetalen veerbaleinen die zich boogvormig, gekruist strekken, direct na het activeren van de     ‘Para -Trigger’.  Het bijzondere is dus dat de parachutes zich direct  openen en niet zoals bij het parachute-springen,  de parachute zich eerst opent  tijdens de ‘vrije val’.              De ‘vrije val’  komt hier dus niet aan de orde omdat betrokkene direct door de parachutes gedragen wordt. In sociaal opzicht  wordt het gebruik van de ‘Para -Trigger  daardoor zonder vrees  optimaal geaccepteerd.                           

Gebruiksaanwijzing                                                                                             - Vrije  plek innemen op balkon, galerij of op een  kozijn van een open raam.     

 - Borg ontgrendelen met de ‘beveiligingshendel’.                                               - Controle goede vrije plaats en hoofd voorover buigen ofwel naar je voeten kijken.         

 - Rode knop’ indrukken waarmede de ‘Para -Trigger’ wordt geactiveerd en als in een  ‘ f l i t s '  hangt de persoon onder de parachutes  en zweeft  op veilige wijze  naar de begane grond,  'G ered'                                                                                              

Technische bijzonderheden                                                                                  l g e m e e n   De Para-Trigger’ wordt op de rug gedragen, gekoppeld aan een  draagriem die om het middel en de schouders is geslagen en via de liezen op de gebruikelijke wijze is verankerd, het zogenaamde ‘harnas’. Het geheel is zodanig compact en afgestemd dat men gedurende werkzaamheden er geen hinder van ondervindt.  Indien de uitvoerende werkzaamheden het mogelijk maken en bij bewoning in hoogbouw,  kan de                                                                                                        Para-Trigger’ natuurlijk ook zo dicht mogelijk gebruiksklaar bij de hand gehouden worden om bij dreigend gevaar direct om te kunnen doen.  Het spreekt vanzelf dat de ‘Para -Trigger’ aan strenge gebruiksregels dient te worden onderworpen om in ieder geval te voorkomen dat het een ‘speeltje’ wordt.                                                                                                                    

 Afmetingen                                                 

- Trigger’,   bestaat  uit  een  lichtmetalen cilindervormige container van  ± 42 x 12 cm, waarbinnen aan de onderkant een cilinder van ± 15 cm lengte en een diameter van ± 10 cm geplaatst is voor een krachtige  drukveer.  Het bovenste deel  - ± 27 cm. -  van de container en de ontstane dubbele wandruimte  van onderen wordt gebruikt voor de precies opgevouwen parachute met de baleinen en de vanglijnen. De baleinen en de vanglijnen liggen dus langs de hele cilindervormige  containerwand.                                                                                                    

-  ‘Drukveer’, de  krachtige veer  heeft een diameter van ± 8 cm. en een  gespannen lengte van ± 15 cm, die bij ontspanning  een kracht oplevert van 1778 N (181 kg.) hetgeen al voldoende zal zijn. De drukveer kan door het wijzigen van bijvoorbeeld  draaddikte of  het aantal windingen worden aangepast. Het juiste  type zal proefondervindelijk  in de praktijk worden vastgesteld.   

 - ‘Vergrendeling’, een stevige vergrendeling wordt boven aan de buitenkant  van de container met stalen deksel gemonteerd. Deze vergrendeling houdt het deksel vast die de drukveer gespannen houdt.

Veerbaleinen´ , de parachute wordt ontvouwen door 6 uit drie delen bestaande veerbaleinen van flexibel, licht roestvrij buisstaal.  In de holle basis-baleinen zijn nog 2 dunnere baleinen van ± 42 cm geplaatst die door veerkracht uitschuiven tot een uitgeslagen  lengte van  ± 126 cm.  De zes baleinen klappen eveneens door veerkracht direct open na het activeren  van de Trigger en doen gezamenlijk de parachute ontvouwen.

- Parachute' ,  deze  heeft een spanwijdte van ± 2,5 m.  en wordt vervaardigd van heel dun maar ijzersterk  ‘Sea - Island  Cotton’  Het oppervlak van het parachute - doek zal totaal  ± 10 m²  bedragen.                                                                                            

- ‘Formule’,  ter berekening van de diverse componenten is de formule gebruikt:             

V = de wortel uit:  2 . F/  p. Cw. AV = valsnelheid snelheid in meter per seconde (m/s)                                                        F = het totale gewicht van parachute met alles wat eronder hangt in Newton (N)            ρ = dichtheid van de lucht op de hoogte waar de parachute zich op bevindt.                      ( zeeniveau ± 1,225 kg.)                                            Cw=parachute weerstandscoëfficiënt  (± 0,8 bij parachute zonder luchtgaten en/of sleuven erin)                                                                                                                A = Oppervlakte  van het parachute-doek.                                                                                      

 P.S.                                                                                                                         Deze oproep  doen we mede in de overtuiging dat het U als ondernemer geen windeieren zal leggen omdat aan dit reddingsmiddel wereldwijd behoefte is. Voor vragen  zijn wij te allen tijde bereikbaar en  tot uw dienst. Op zorgvuldige betrouwbare wijze zullen wij uw aanmelding verzorgen en met u in gesprek gaan. Het doet mij een genoegen U die wijsheid toe te wensen bij het overwegen, dat het zal leiden dat U met uw onderneming de realisator wordt van dit ‘mensen in nood reddende’  veiligheidsinstrument.

    Met vriendelijke groet.                                                                                        Hoogachtend,                                                                                                        A. Aalders,                                                                                                   Bureau  Somar B.V.- Liesveld 73 - 3131 CJ  Vlaardingen                                                                      BEKWAAM – ZORGVULDIG – BETROUWBAAR                       HRM - Consultancy - Search - Recruiting - Psycho-physical   inquiry                          - Coaching - Publisher     

  GSM : +31 6 411 90 844;

  E.     : a.aalders11@gmail.com                 

  W.    : www.bureausomar.com     

           BTW nr:  NL 0099.55.082.B.01; KvK. Rotterdam-nr: 24183701.                          IBAN: NL12 INGB 0007 2349 37  en  NL62 ABNA 0503 1848 10