P A R A  _ T R I G G E R 

                                                   

Wie is de 'Deskundige', die zodanig geïnteresseerd en gemotiveerd wordt na het lezen van het onderstaande idee, om dit tezamen met mij technisch verder uit te werken ?

                                             Algemeen                                                                       Met de uitbreiding van windmolenparken o.a. op de Noordzee maar ook elders in heel de wereld, is het werken op grote hoogte een intensiever continue gebeuren geworden. Het onderhoud aan de turbines en elektrische systemen is nu eenmaal een periodiek continu-proces. Behalve dat ‘hoogtevrees’ een taboe is, dient vakbekwaamheid en de veiligheid van de medewerkers de hoogste prioriteit te hebben en onder alle omstandigheden gewaarborgd te zijn. De ongelukken die kortelings hebben plaats gevonden - veelal door ondeskundigheid  -  spreken boekdelen, waarbij brand dikwijls de grote boosdoener is, die de vluchtwegen blokkeert met de meest trieste gevolgen, waarvan we allen via de media kennis hebben kunnen nemen.                                         De onlangs veroorzaakte brand in een windmolen door kortsluiting waarbij twee jonge windmolen - monteurs levend verbrandden, noopt voor verder gaande veiligheidsmaatregelen dan tot nu toe gebruikelijk. Maatregelen die wellicht eveneens van pas kunnen komen bij brand  in de hoge woontorens- vroeger wolkenkrabbers genoemd- waarvan de Sky de limit schijnt te worden. Door allerlei oorzaken kunnen ook deze  plotseling  in lichterlaaie  staan, de  gebruikelijke vluchtwegen blokkerend, terwijl het gebruik van de lift verboden is vanwege het grote risico van uitval en schoorsteenwerking van de liftschacht. Ook hier biedt de Para - Trigger‘ uitkomst.        Het is een ‘Personal Parachute Trigger’, het resultaat van de uitwerking van een idee na diepgaand onderzoek. Welnu deze  ‘Para-Trigger’ biedt aan  het ‘werken en wonen’ op grote hoogte - zoals onderhoud op de hoge windmolens en huisvesting in woontorens, de nodige zekerheid om in noodsituaties , wanneer het normale afdalen door brand of anderszins niet meer mogelijk is,  op veilige wijze de begane grond te bereiken. Het geeft de meest sociaal aanvaardbare praktische toepassing om in noodsituaties op grote hoogte levensreddende veiligheid   te bieden.                                                                                                                          Para-Trigger                                                                De ‘Para-Trigger’ bestaat uit drie delen: ‘ twee Parachutes’ en de ‘Trigger’.                   De ´Trigger´ trekt de parachutes vrij,  die zich direct  ontvouwen zoals bij een openspringende parapluie,  waardoor betrokkene zonder vrije val door de parachutes gedragen wordt. Het bijzondere is namelijk dat de parachutes zich direct openen en niet zoals bij het parachute-springen,  de parachute zich eerst opent tijdens de vrije val. Deze vrije val  komt hier dus niet aan de orde waardoor het gebruik van de ‘Para-Trigger’ in sociaal opzicht zonder vrees, optimaal wordt geaccepteerd.                                                                                                                                                                                                                                 Parachutes                                                                Iedere parachute heeft een draagvermogen van 75 kg. Het gebruik van 2 parachutes verhoogt de veiligheid. Immers wanneer er één hapert resteert  de draagvermogen van de andere. De parachutes zijn van sterk en  licht - hoogwaardig ‘Sea-Island cotton’ - vervaardigd en worden tezamen met de Trigger op de rug bevestigd. De parachutes zijn zodanig ontworpen dat zij zich automatisch ontvouwen en daarna de persoon als het ware wegdraagt. Hiervoor zijn  zij  uitgerust met lichtstalen baleinen die zich boogvormig, gekruist ontplooien, direct na het activeren van de Trigger. Bij gebruik in woontorens kan ook een volwassene + kind op veilige wijze met de Para -Trigger de begane grond bereiken.                                                                                                                                                         Trigger                                                              Deze ‘Trigger’ is een goed geborgde lichtmetalen cilinder met een zeer krachtig veermechanisme die de parachutes d.m.v. twee lijnen uit de verpakking trekt. Het veermechanisme wordt met een drukknop op de draagriem in werking gesteld. Deze drukknop is zodanig geborgd dat deze  alleen na het opheffen van een extra beveiliging gebruikt kan worden. De valsnelheid  bij gebruik van 150 kg. is zodanig  dat  veilige  landing verzekerd is.                                                                     .                                                                                     Bijzonderheden                                                De Para-Trigger’ is gekoppeld aan een  draagriem die om het middel en de schouders is geslagen en via de liezen op de gebruikelijke wijze is geborgd en zodanig compact dat men bij werkzaamheden er geen hinder van ondervindt.  Indien de omstandigheden het mogelijk maken, bijvoorbeeld in hoge woontorens,  kan de Para-Trigger’ natuurlijk ook zo dicht mogelijk bij de hand gehouden worden om bij dreigend gevaar direct om te kunnen doen.  Het spreekt vanzelf dat het gebruik van de ‘Para-Trigger’ aan strenge regels onderworpen dient te worden om te zorgen dat deze alleen in strikte noodsituaties hiervan gebruik gemaakt wordt. In ieder geval dient  voorkomen te worden dat het als ‘speeltje’ in de handel wordt.gebracht                                                                                                                       Gebruiksaanwijzing                                                              - Het gebruik maken van dit bijzondere instrument is eenvoudig:                                    - Vrije  plek innemen  op een bordes, balkon of op een kozijn van een raam.                     - Borg ontgrendelen.                                                                                                   - Controle goede vrije plaats, bijvoorbeeld: bordes, balkon, kozijn.                                 - Rode ‘knop’ indrukken om de ‘Trigger’ in werking te stellen. Binnen enkele            seconden hangt de persoon onder de beide parachutes  en zweeft naar beneden.  

                                                     G  E  R  E  D