I n t e g r i t e i t     G e g a r a n d e e r d• H R M – met nadruk op

U MAN    R E LATION     M A N A G E M E N T.

 . M E D I A T I O N - Een ervaren mediator zorgt voor een    snelle, bondige, juiste oplossing van uw probleem met werkgever of anderszins.

• Werving en selectie.

• Functieprofielen  en/of  functiebeschrijvingen met  functiewaardering.

            • ORIENTATIE - gesprekken.           

(ter vervanging van de Functionering- en beoordelingsgesprekken)

• Opleiding- en ontwikkelingsplannen.

• Begeleiding van reorganisatie en veranderingsprocessen.

• Outsourcen met ontslagbegeleiding.

• Personeel- en Kwaliteitshandboek.

• Arbo - Beleid. 

Jaarplan - Jaarverslag - RIE-rapport